Dr ray durpiu svorio netekimas, Eksperimentine Archeologija 2 Tomas | PDF

Vykdomojo komiteto sprendimas dėl policijos bendradarbiavimo kriminalinių nusikaltimų prevencijos ir aiškinimo srityje gerinimo. The publication was of the archaeologist-restorer J Kalėjienė about the restored belt bag of the 14th century from the Lower castle of Vilnius was qualitatively different. The first application was performed before appearance of the first CM males in the pheromone traps installed; next they were made at four to five week intervals. Regarding other leather finds, the monogra- phs of Rumšiškės and Obeliai repositories include drawings of belts, po- uches and belt bags, the schemes of attaching something to the belt and reconstructions of general-purpose articles. Mūsų bandymo duomenys rodo, kad tirpių sausųjų medžiagų kiekis vaisių sultyse tyrimų metais šiek tiek skyrėsi. For example, it was determined that the metal panels of the upper flap edges were in fact not yellow, but white during the use of the item, because the brass was covered with tin coating.

Ingle M. Fruit characteristics of York apples during development and after storage. HortScience, 35 1 : 95— Johnston J. Harvest date and fruit size affect postharvest softening of apple fruit. Konopacka D. Fruit Ornam. Plant Res. Kviklienė N. Nokstančių obuolių kokybės kitimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 1 : 33— Meresh P. Evaluation of harvest indexes of apples growing in Hungary.

European Commission, Luxembourg, 53— Peirs A. Uncertainty analysis and modeling of the starch index during apple fruit maturation. Postharvest Biology and technology, — Rizzolo A, Grassi M. Skrzynski J. Optimum harvest date study of 4 apples cultivars in Southern Poland. European Commission, Luxembourg, 61— Streif J.

European Commission, Luxembourg, 15— Vielma M. Optimal harvest time of various apple cultivars grown in Northern Mississippi. Journal of the American Pomological Society, 62 1 : 13— Yong Soo H.

For Hor. Zude-Sasse M. Influence of maturity stage on physical properties in apple. Acta Horticulturae, 1 : — Dynamics of apple cv. Apples were harvested 5 times at weekly intervals before, during and after estimated optimum harvest date.

12003T/TXT

The Streif index was calculated at each picking time. Fruit quality parameters depended on the harvest date. The highest external fruit quality was reached — days after full bloom DAFB and did not change significantly at later harvest. Apples accumulated the highest content of soluble solids at — DAFB. Later harvest caused more intensive starch degradation and lower fruit firmness. Key words: Malus × domestica, fruit firmness, soluble solids content, starch index, storage.

The trials were carried out in a 0.

ar saulė gali numesti svorį praranda 10 procentų kūno riebalų

LastCall CM was applied five times per season, at the dosage of droplets per ha each time. Fruit damage rate in the trial orchard amounted at harvest only 1. It has been confirmed that LastCall CM shows a high efficacy, regardless of the size of treated area. For this reason, an integrated approach towards discoveries and collaboration among specialists of different fields is essential. The nature of the information of published by Lithuanian finds Certain conditions are required for the survival of leather articles.

Kitais atvejais tai — kapų kom- pleksų medžiaga, rasta Kurtuvėnuose Šiaulių raj.

Di- džiausią dirbinių dalį sudaro avalynės liekanos, kapinynų medžiagoje daž- niausi diržai ir diržų krepšiai. Be jų Lietuvoje surasta ir kapšelių, pirštinių, peilių makščių, žaidimų kamuoliukų, žirgo ir raitelio reikmenų, netgi šarvų liekanų, medžioklinių paukščių galvų gobtuvų ir knygos viršelis. Žinoma, nemažą dalį sudaro ir tiesioginiai darbo su oda įrodymai — odos atraižos. Sovietiniu laikotarpiu buvo publikuota nedaug informacijos apie ar- cheologinius odinius radinius Lietuvos teritorijoje.

Uploaded by

Duomenų, tinkančių kokybiškoms rekonstrukcijoms atlikti, taip pat buvo negausu. Muziejų eks- pozicijose buvo galima pamatyti keletą eksponatų iš Vilniaus, Klaipėdos miestų ir kelių senkapių archeologinių kasinėjimų. Žemutinės pilies avalynę Navickas, — Pastebima publikacijų apie VI a. I pusės Klaipėdos batsiuvių amatą ir jų produkciją išsamiau medžiaga pristatyta atskirame straipsnyje apie Klaipėdos batsiuvio amatą XVI a.

Genys, Žulkus, 51—57; Genys, 48—54 bei Obelių kapinyno medžiaga, kurioje pateiktos odinių aksesuarų rekonstrukcijos Obelių kapinynas, Šios publikacijos ir monogra- fijos buvo paruoštos kitas prioritetines tyrimų sritis turėjusių ir kryptingų odinių archeologinių radinių tyrimų nevykdžiusių autorių. Detalizuojant turimą informaciją galima geriau pažinti ir suvokti so- vietinio laikotarpio požiūrį į šiuos radinius.

Navickas straipsnyje gan detaliai apibūdina surastą avalynę, pristato keturis skirtingus pusbačių mo- delius bei naginę. Jis teigia, kad miestiečiai avėjo ir aulinę avalynę, labai panašią į to laikmečio Novgorodo radinius, bet nepateikia jokių kitų to- kios avalynės detalių, išskyrus kelis apkulnius ir avalynės kišenes Navickas, ; 9—10 pav.

Aprašydamas medžiagą autorius susidūrė su specifiniais avalynės ir jos konstrukcijos terminais, tačiau stengėsi medžiagą išsamiai aprašyti, įvardyti atskiras avalynės viršaus ir apačios detales, identifikuoti ir pavadinti detalių sujungimo būdus.

transriebalų deginimas 25 kg svorio netekimas per 3 mėnesius

Straipsnis išėjo metais. Ostrovitianovo ir B. Navickas nesinaudojo profesionalia avalynės termi- nija — duomenis aprašė tik pagal savo supratimą. Most of them were disco- vered in the excavations of Lithuanian cities in Vilnius 13thth centu- riesKaunas 16thth centuriesKlaipėda 13thth centuriesKernavė 13thth centuriesTrakai 15th, 17th centuriesKėdainiai 17th centuryUkmergė 18th centuryŽagarė 17th century.

In other cases it is a ma- terial of grave complexes found in Kurtuvėnai Šiauliai District, 18th cen- turyKarmėlava Kaunas District, 16th centuryAlytus 14thth centu- ries Rukliai Utena District, 16th centuryRumšiškės Kaunas District, 14thth centuries Panevėžys 16thth centuries etc.

The largest part of the articles consists of footwear remains, whereas in the repository mate- rial belts and belt bags are dominant. In addition to them, pouches, glo- ves, knife scabbards, game balls, horse and rider accessories, even armor remnants, head coverings of hunting birds and book cover were found in Lithuania.

kaip prarasti pilvo riebalų patarimus svorio netekimas fairfield county

Certainly, a significant part also consists of the direct evidence of work with leather- leather scraps. During the Soviet period, little information was published on archeolo- gical finds in the territory of Lithuania. Data that was suitable for high-qu- ality reconstructions was also not abundant. In exhibitions of the museums, it was possible to see several exhibits from the archaeological excavations of Vilnius, Klaipėda and several ancient burial grounds.

Information about belt bags, belts and pouch with reconstructive drawings one can find in the book by Vytautas Urbanavičius on the ancient burial site research of Rumšiškes community in the 14thth centuries Urbanavičius, 81 and in the article by the same author about Uliūnai repository Urabanavičius, These publications and monographs were prepared by the authors who had other priority research dr ray durpiu svorio netekimas and who did not carry prior purposeful research of leather archeo- logical finds.

By detailing the information available, it is possible to better understand and perceive the attitude of the Soviet period towards these finds. Navic- kas describes quite in detail the discovered footwear, presents four different models of low-cut shoes and primitive shoe.

He claims that townspeople also wore boots that were very similar to the finds from Novgorod of that time, but did not provide any other details of such footwear, except for se- veral counters and heel stiffeners of footwear Navickas, ; Figures While describing the material, the author encountered The Importance of the Integrated Approach for the Reconstruction of Archaeological Leather Finds 33 1 mm storio padų Navickas, Neabejotina, kad aprašydamas au- torius taip apibūdino tipinę konstrukciją iš pado ir vidpadžio, kurios abi detalės buvo išilgai išsisluoksniavusios.

Aprašydamas detalių sujungimo būdus, autorius galėjo pateikti standžiosios ir sudurtinės siūlės pavadini- mus, tačiau jas įvardijo atitinkamai paprasta ir paslėpta Navickas, ; 12 pav. Nepaminėtos ir kitos siūlės, kaip antai netgi aiškiai iliustracijoje matoma avalynės kišenės kraš- tuose esanti apmėtymo siūlė Navickas, ; 10 pav.

Neįvardytas batviršio ir pado sujungimas standžiąja-sudurtine siūle pagal K. Navic- ką, tai atitiktų paprasta-paslėptakurios buvimu neabejojama pažvelgus į nufotografuotų padų nuotraukas Navickas, —; 7—8 pav. Taip pat pateikti dviejų avalynės kišenių ir trijų apkulnių piešiniai, atitinkamai painiai įvardyti užkulnio pamušalais ir užkulniais Navickas, ; 10 pav. Tuometinėje avalynės terminijoje avalynės kišenė, užkulnis ir apkul- nis buvo aiškiai identifikuojamos skirtingos detalės.

Publikacijoje pateikti ir kai kurie rekonstruktoriams svarbūs odos ra- dinių fiziniai parametrai, technologiniai gamybos aspektai. Apibendrintai pažymimas skirtingoms odos detalėms gaminti naudojamos odos storis. Beveik visada praplyšus avalynei arba sudilus siūlams ji buvo taisoma lopant arba išply- šusius kraštus susiuvant odiniu dirželiu. Tokios taisytos detalės piešinį gali- me rasti ir pačiame straipsnyje Navickas, ; 4 pav.

svorio sumažėjimas placebo efektu svorio metimo hipertenzijos koreliacija

Trečioje straipsnio iliustracijoje matyti pusbačio batviršio išviršinės detalės išklotinė, kurioje odiniais dirželiais prisiūti du lopai. Apkulnis ir jungtis-liežuvėlis taip pat sujungti odiniu dirželiu. Tai gali būti ir remonto pasekmė, ir sąmoningas sujungimo būdas siuvant ava- lynę. Tokį teiginį patvirtintų Valdovų rūmų teritorijos archeologinių ka- sinėjimų radiniai.

Antai vieno įdomiausių ir puošniausių XIV a. Autorius publikacijoje pateikė ir daugiau įvairios abejotinos arba sunkiai supran- tamos informacijos Puškorius, b: 47—56 : tai apsunkina galimybes pasigaminti kokybišką šio laikotarpio avalynę pagal pateiktą informaciją. Eugenijus Jovaiša straipsnyje apie VI a.

SodininkyStĖ ir darŽininkyStĖ 28(4)

I pusės Plinkaigalio kapinyno apavo dr ray durpiu svorio netekimas išsamiai aprašo vyro kape Nr. Vė- liau Vytauto Kazakevičiaus monografijoje, skirtoje Plinkaigalio kapinyno tyrinėjimams, pateiktos dar dviejų aulinių rekonstrukcijos Kazakevičius, 34 Kompleksinio požiūrio svarba archeologinių odinių radinių rekonstravimui specific terms for footwear and its construction, but tried to describe the material in detail, to name the individual top and bottom parts of the foo- twear, to identify and name the ways of joining the parts.

The article came out in Ostrovitianov and B. Ivanov was published for technologists of modern footwear, but when describing the material K. Navickas did not use the professional footwear terminology - the data was described only by his own understanding. Undoubtedly, that the author described in such a way the typical construction of the outsole and insole, both of which were longitudinally flattened.

Describing the details of joining methods, the au- thor was able to present the names of rigid and compounded seams, but they were named respectively, simple and hidden Navickas,Fi- gure 12 and described in detail the sewing method itself this is precisely what identifies the rigid and hidden whipping seams.

Other seams, are also not mentioned, such as whipping seam visible on the edges of heel stiffener in the illustration Navickas, ; Figure The con- nection between the upper and the outsole with a rigid-compounded seam according to Neem medis svorio netekimui. Navickas, it corresponds to simple-hidden is not mentio­ ned, the presence of which is not denied judging from the photos of the outsoles Navickas, ; Fig.

Also, drawings of two heel sti- ffeners and three counters were presented, respectively identified as inner counter lining and inner counters Navickas, ; Fig. At that time in the footwear terminology, a heel stiffener, inner counter and a counter were clearly identified different parts.

The publication also presents some of the physical parameters of the leather finds and the technological aspects of production, which are im- portant to the reconstructors. In general, the thickness of the leather used to produce different leather parts is noted. Almost always when footwear was torn or threads became used up it was repaired by lacing up torn edges with a leather strap. We can find a drawing of such repaired detail in the same article Navickas,Figure 4, undefined footwear bottom detail.

In the third illustration of the article, there is upper part involute of low-cut shoe upper, in which two patches are sewn with leather straps. The counter and vamp-tongue are also joined by a leather strap.

Rūkymas ir svorio metimas

This can be a consequence of the repair, and a conscious way of joining when sewing footwear. Informatyviausias buvo kapas Nr. Ji ryškiai apibrėžta blauzdikaulių viršūnėje ir tęsiasi kojų pėdų link. Virš organinės medžiagos, 4 cm žemiau nuo jos pradžios, atsidengė dirželių sagtys. Laboratorinė organinės medžiagos analizė parodė, jog apavas buvo odinis. Deja, pėdų srityje odos nerasta, ir ši apavo dalis lieka neaiški.

Rekonstrukcijai tinkama medžiaga išlikusi tik viršutinėje dalyje.

Vaisiams nokstant, keitėsi jų kokybės rodikliai. Vėliau nuskinti obuoliai buvo stambesni, geriau nusispalvinę, vaisių sultyse buvo daugiau tirpių sausųjų medžiagų. Obuolių dydis ir spalva apibūdina vaisių prekinę išvaizdą ir, nors tai nėra patys svarbiausi kokybės rodikliai brandai apibūdinti, optimalios skynimo brandos vaisiai turi būti būdingo tai veislei dydžio ir tinkamai nusispalvinę Casals ir kt. Tyrimais nustatyta, kad prastai nusispalvinę obuoliai yra ne tik blogesnės prekinės išvaizdos, bet ir daug prastesnio skonio Ingle ir kt. Reikšmingiausi vaisių masės pasikeitimai taip pat užfiksuoti nokimo pabaigoje, praėjus — dienoms po žydėjimo.

Ornamentuotas plokštelėmis puoštas dirželis juosė aulą viena eile. O jo liežuvėlis kabojo laisvai. Patys archeologai atkreipia dėmesį, kad pėdų srityje apavo liekanų nėra, ir tai kelia neaiš- kumų, norint atlikti patikimą rekonstrukciją. Ilgą laiką tai buvo vienintelė I tūkst.

kaip lengvai numesti riebalus rezultatai svorio metimas pilka tn

Šia in- formacija pasirėmę ir savaip interpretavę Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologinę ekspoziciją įrenginėję specialistai užsakė pagaminti odinius aulinius ekspozicijos manekenams apauti. Vis dėlto nuodugnesnė šių radinių analizė tuomet ne- buvo atlikta.

Tarp kitų iliustracijų publikacijoje pateiktos ir dalies avalynės radinių rekonstrukcijos bei keli pavienių detalių piešiniai, iš kurių galima susidaryti tik bendrą radinių vaizdą.

Išsamesni šių radinių tyrimai paskelbti J. Genio publikacijoje apie Klai- pėdos kurpius ir jų gaminius Genys, 48— Publikacija išsami, tyri- mų rezultatai lyginami su kaimyninių šalių medžiaga. Autorius pateikia ge- riausiai išlikusių avalynės apačios ir viršaus detalių pavyzdžių. Straipsnyje pastebima ir kai kurios rekonstruktorius galinčios suklaidinti informacijos.

Pagrįstai galima abejoti 0,5—1 mm storio odos naudojimu 2—3 sluoksniais avalynės apačios detalėms gaminti. Tokio storio oda visiškai neatitinka ko- kybiškos avalynės gamybos reikalavimų, keltų to meto Klaipėdos kurpiams, apie kuriuos užsimena pats autorius straipsnio pradžioje. Tyrėją, analogiš- kai kaip ir K. Navicką, suklaidino odos savybė archeologinėje terpėje il- gainiui išsisluoksniuoti.

Straipsnyje taip pat pateikiama rekonstruktoriams svarbios informacijos apie siūlus, naudotus avalynei siūti. Tiesa, nežinoma, kas ir kokiais tyrimų metodais identifikavo lininius siūlus.

Visos sovietiniu laikotarpiu išspausdintos specialiai odiniams radi- niams skirtos publikacijos buvo apie apavą. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei tie tekstai taip buvo paskelbti esamomis kalbomis. Prie šio Akto pridedami dr ray durpiu svorio netekimas Sutarčių tekstai, sudaryti čekų, estų, vengrų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis.

Tie tekstai yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis kaip ir pirmoje dalyje nurodytų Sutarčių, sudarytų esamomis kalbomis, tekstai.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžetinės procedūros gerinimo OL C6 18, p. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu EB Nr. Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos vyriausybių susitarimas dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, sudarytas m.

Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, su ja susijusio Baigiamojo akto ir bendrų deklaracijų su pakeitimais, padarytais tam tikrais toliau pateiktoje 7 dalyje išvardytais aktais, šios nuostatos: 1 straipsnis tiek, kiek jis susijęs su šios dalies nuostatomis, straipsniai, išskyrus 5 straipsnio 1 dalies d punktą, 13 straipsnis, 26 ir 27 straipsniai, 39 straipsnis, straipsniai, straipsniai, straipsniai, straipsniai, 75 ir 76 straipsniai, 82 straipsnis, 91 straipsnis, straipsniai tiek, kiek jie susiję su šios dalies nuostatomis ir straipsnis; Baigiamojo akto 1 ir 3 bendros deklaracijos.

Šios susitarimų dėl prisijungimo prie m. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl m. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jų baigiamųjų aktų ir susijusių deklaracijų su pakeitimais, padarytais tam tikrais toliau pateiktoje 7 dalyje išvardytais aktais, nuostatos: a m.

Document Information

Šios Vykdomojo komiteto, įsteigto m. Šengene pasirašyta Konvencija dėl m. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Konvencijos dėl m.

būdas numesti rankų riebalus nevalgius riebalų deginimas